archiveสมาคม BCSCP

ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก เข้า พบ พลโท ธรัช สุกปลั่ง

ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก เข้า พบ พลโท ธรัช สุกปลั่ง เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:29 น. คณะจัดทำรายการ “คืนคุณแผ่นดิน“ นำโดย ท่าน ประสิทธ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านเลขาธิการและผู้ก่อตั้ง ประสิทธ์ เจียวก๊ก ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตร ในการทำความดี “คืนคุณแผ่นดิน”

ท่านเลขาธิการและผู้ก่อตั้ง. ประสิทธ์ เจียวก๊ก ให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตร ในการทำความดี “คืนคุณแผ่นดิน“ให้กับ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกุล จ.กระบี่ โดยมี ผอ.อนิรุทธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ (ขอจงรักษาคุณความดีนี้ไว้ ตลอดไป ) แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ?...
ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก เข้ารับพระราชทานรางวัลแห่งการทำความดี

ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก เข้า รับพระราชทานรางวัล แห่งการทำความดี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ท่านประสิทธ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมการค้า ธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน) ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลแห่งการทำความดี ในโครงการคุณธรรมนำแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคม 2558 “คนดีเพื่อพ่อ“ ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก...
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบประกาศนียบัตร กับโรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกุล จ.กระบี่

ประสิทธ์ เจียวก๊ก ท่านเลขาธิการและผู้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ให้โอวาทและ มอบประกาศนียบัตร ในการทำความดี “คืนคุณแผ่นดิน“ ให้กับ โรงเรียนอำมาตย์พาณิชนุกุล จ.กระบี่ โดยมี ผอ.อนิรุทธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ (ขอจงรักษาคุณความดีนี้ไว้ ตลอดไป ) ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ? https://prasitjeawkok.com...
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กับ สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน 12 มิถุนายน 2558 คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป แหล่งที่มา : Click...
ข่าวประชาสัมพันธ์

คืนคุณแผ่นดิน กิจกรรม ความสุขในครอบครัว บนรั้วท้องถิ่นไทย

คืนคุณแผ่นดิน กิจกรรม ความสุขในครอบครัว บนรั้วท้องถิ่นไทย โดยคุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน ร่วมกับบริษัท เว็บสวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือมัณดาวีต์ กรุ๊ป แหล่งที่มา : Click ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ? https://prasitjeawkok.com...
ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก พบปะกับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก พบปะกับ พณฯท่านนายก คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด และบริษัท มัณดาวีต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด พบปะกับ พณฯท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์...
ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคม
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี กับการประชุม กลุ่มธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน

ขอแสดงความยินดี กับการประชุม กลุ่มธุรกิจบริการ และผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมมีมติให้ก่อตั้งสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เพื่อให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่สังคมและ SME ไทยตลอดไป ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ? https://prasitjeawkok.com...
1 2 3 4
Page 4 of 4