archiveงานเลี้ยงดินเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงานเลี้ยงดินเนอร์ Dinner theater cultural evening 60th Anniversary of Srilanka – Thai diplomatic relations

ประมวลภาพ งานเลี้ยงดินเนอร์ Dinner theatre cultural evening 60th Anniversary of Srilanka - Thai diplomatic relations เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ประธานในงาน เอกอัครราชทูตประเทศศรีลังกา...