ข้อมูลท่องเที่ยว

วัดพญาภู

408views

วัดพญาภู

วัดพญาภู ตั้งอยู่ที่บ้านพญาภู ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน คาดว่ามีอายุมากกว่า 549 ปี นมัสการพระพุทธปฏิมา เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน นอกจากจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปปางลีลา 2 องค์ ซึ่งสร้างสมัยพระเจ้างั่วฬารผาสุม เมื่อปี พ.ศ 1969 นอกจากนี้ยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหารหลวง งดงามแปลกตา วัดพญาภู พระคู่งามปางลีลา ค่าควรเมือง โดย หนุ่มเทศบาล » พุธ 23 ธ.ค. 2009 4:23 pm วัดพญาภูตั้งอยู่ที่บ้านพญาภู ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน คาดว่ามีอายุมากกว่า 549 ปี นมัสการพระพุทธปฏิมา เป็นพระประธานองค์ใหญ่ที่สุดของจังหวัดน่าน นอกจากจะมีพระเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ด้านหลังพระวิหารแล้ว ภายในวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรุปปางลีลา 2 องค์ ซึ่งสร้างสมัยพระเจ้างั่วฬารผาสุม เมื่อปี พ.ศ 1969 นอกจากนี้ยังมีภาพไม้จำหลักทวารบาลรูปยักษ์ที่บานประตูวิหารหลวง งดงามแปลกตา ตามพงศาวดารเมืองน่าน (ฉบับวัดพระเกิด) ได้กล่าวว่า วัดพญาภูสร้างในสมัยของพญาผากองเป็นเจ้าผู้ครองเมืองน่าน ในจุลศักราช 774 (พ.ศ. 1955) วัดพญาภูเป็นอารามหลวงที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวดน่าน โบราณสถานสำคัญ คือ พระประธานในพระอุโบสถ และโบราณวัตถุสำคัญคือ พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย จำนวน 2 องค์ ซึ่งพระพุทธรูปมีจารึกว่า สร้างโดยพญาสารผาสุม เจ้าผู้ครองเมืองน่าน เมื่อจุลศักราช 788

แหล่งที่มาข้อมูล : Click

Leave a Response