ข้อมูลท่องเที่ยว

วัดต้นแหลง

423views

วัดต้นแหลง

วัดต้นแหลง น่าน

วัดต้นแหลง เป็นวัดโบราณไทยล้านนา มีอายุล่วงมาแล้วมากกว่า 400 ปี ตัววัดถือว่าเป็นศิลปกรรมสกุลไทยลื้อในยุคแรกๆที่อพยพมาจากแผ่นดินสิบสองปันนา วิหารวัดต้นแหลงสร้างโดยช่างชาวไทยลื้อซึ่งมีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรม การวางรูปทรงวิหารให้เตี้ยแจ้ เป็นทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำ ซ้อน 3 ชั้น ตามลักษณะเดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทยลื้อแถบสิบสองปันนา บัวที่ฐานประดับตกแต่งลดความสูงรูปด้านลงพร้อมกับเจาะซ่องหน้าต่างเล็ก ๆ แคบ ๆ ให้ความสำคัญกับรูปด้านซึ่งเป็นลักษณะของ “วิหารทรงโรง” อันเป็นลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ซึ่งเป็นแบบเฉพาะของไทยลื้อ ผนังเจาะช่องหน้าต่างเล็กๆ เพื่อป้องกันอากาศหนาวเย็น ประตูทางเข้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก เพื่อให้แสงแรกของวันสาดส่องมาต้ององค์พระประธานซึ่งสร้างขึ้นตามแบบศิลปะไทยลื้อ เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระ ส่วนนาคบนหลังคาเป็นนาคสามเศียรคล้าย ๆ กับนาคของประเทศลาว บริเวณหน้าบันด้านนอก ซึ่งประดับด้วยไม้โปร่งเป็นรัศมีแฉกเล่นลวดลายสีสันสวยงาม เป็นความตั้งใจของช่างสกุลไทยลื้อที่ต้องการสื่อให้เป็นความโดดเด่นทางศิลปะ รวมทั้งให้ผู้ผ่านไปมาเกิดความความสนใจ จึงทำให้วิหารหลังนี้ดูแปลกกว่าวิหารทั่วไป วิหารวัดต้นแหลงหลังปัจจุบันถูกรื้อจากตัววิหารเดิมแล้วสร้างใหม่ เนื่องจากสร้างอยู่ริมตลิ่งทำให้ในฤดูน้ำหลากจึงถูกท่วมและพังทลายลง

การเดินทางโดยทางรถยนต์ส่วนตัว /การเดินทาง จากอำเภอเมืองน่าน ใช้ทางหลวงหมายเลข 101   เมื่อเริ่มเข้าเขตอำเภอปัวให้สังเกตธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอปัว แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยก่อนถึงธนาคาร ขับตรงเข้าไปจนถึงวงเวียน ตรงไปก่อนข้ามสะพานข้ามคลองให้เลี้ยวซ้าย ตรงไปอีกไม่ไกลก็จะถึงวัดต้นเหลง

แหล่งที่มาข้อมูล : Click

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในน่าน : Click

Leave a Response