ข่าวท้องถิ่นข่าวประจำจังหวัดน่าน

ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

744views

ท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน

อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 จัดงานแถลงข่าว โครงการ การจัดการข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน วันที่29มีนาคม2562 ณ คาเฟ่ อเมซอล สาขาบ้านคุณหลวง โดยพื้นที่ ที่ได้ร่วมจัดเก็บขัอมูลได้แก่ ชุมชนตำบลในเวียง ชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด ชุมชนตำบลบ่อสวก ชุมชนตำบลนาซาว ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ทาง อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ให้การส่งเสริมและพัฒนา โดยส่งทีมงานเข้าไปรวบรวมข้อมูลท่องเที่ยวของชุมชนและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งได้จัดทำชุดข้อมูล ในรูปแบบหนังสือ ซีรีย์ชุดข้อมูล E Book เพื่อนำมาเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง4ชุมชน
โดยได้รับจากเกียรติ นาย สิทธิธัช ธิติกุลเกษมศักดิ์ ผู้ทรงวุฒิด้านศิลปวัฒธธรรมร่วมสมัย ร่วมกับผู้นำชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง 4ชุมชน รวมแถลงข่าว

ภายในงานแถลงข่าว ได้จัดให้มีกิจกรรมสาธิต 8กิจกรรม ของทั้ง4ชุมชน
ดังนี้
1. กิจกรรมทำสวยดอกไม้ 2.กิจกรรมทำตุงใส้หมู 3. กิจกรรมการเขียนตั๋วเมือง จากชุมชนตำบลในเวียง
4. กิจกรรมการเรียนรู้ทำโครมมะเต้าบ้านโครมคำ 5.กิจกรรมแต้มสีหัวเรือจำลอง จากชุมชนตำบลม่วงตึ๊ด
6. กิจกรรมทำลูกปะคบจิ๋ว 7.กิจกรรมจักรสานแห่งความสุขบ้านต้าม ชุมชนตำบลบ่อสวก
8. กิจกรรมฟั่นด้ายชายผ้าตาโก้ง ชุมชนตำบลนาซาว พร้อมทั้งมีนิทรรศการภาพถ่าย กิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนทั้ง4ตำบล 

แหล่งที่มาข้อมูล : Click

ข่าวท้องถิ่นจังหวัดน่านอื่นๆ : Click

Leave a Response